Chuyển nhà mới

Đã dọn dẹp và chuyển đổi toàn bộ từ nhà cũ qua nhà mới. Mọi việc tới giờ vẫn ổn, đã cài đặt thêm một số phần mềm để làm việc như git, svn, drush và thật là tiện lợi hơn hẳn cái shared host cũ.

Khuya rồi, đi ngủ đã :D.

CHMOD nhiều file và thư mục ở localhost hoặc host có hổ trợ bash shell

Có vài webserver hoặc chương trình yêu cầu cần phải chmod đúng quyền cho các tập tin và thư mục thì mới có thể thực thi được. Khi có một số lượng quá lớn các tập tin và thư mục và đặc biệt là yêu cầu chmod cho tập tin một kiểu và thư mục một kiểu thì công việc sẽ hơi phiền hà nếu như làm bằng tay hoặc sử dụng lệnh chmod với tham số -R vì không phân biệt được tập tin và thư mục.

Dưới đây là một cách để thực hiện. Yêu cầu là chmod các tập tin trong thư mục test thành 644 và các thư mục thành 755:

Những điểm cần biết về Javascript trong Drupal 7

Bản Drupal 7 được đội ngũ code giải quyết nhiều vấn đề về Javascript mà các bản trước đó đã gặp phải. Chúng ta nên biết những điểm này để tiện cho việc nâng cấp các module của mình lên cho bản Drupal 7 khi bản này chính thức ra mắt. Dưới đây là các vấn đề đã được giải quyết trong bản Drupal 7 mà chúng ta nên biết.

Regular Expression trong HTML5

Có nhiều bài viết đã đề cập và giới thiệu xem HTML5 là gì và như thế nào, các chức năng mới ra sao...
Mình là một người làm về Javascript. Do đó các mối quan tâm được chú trọng hơn về mặt Javascript. Và thật bất ngờ trong HTML5 đã làm một việc rất tiện cho chúng ta kiểm tra các dữ liệu.

Drupal Javascript coding standard

Một số lưu ý khi phát triển các ứng dụng viết bằng javascript cho Drupal:

Tabs và khoảng trắng

Không dùng ký tự tabs, thay thế 1 tabs bằng 2 dấu khoảng trắng. Đa số các IDE hổ trợ việc này.
Netbean: Vào Tools -> Options -> Editor -> Formatting: Chọn vào phần Expand Tabs to Spaces và phần Tab Size chỉnh từ 4 xuống còn 2.
Eclipse: Vào Window -> Preferences (Eclipse -> Preferences cho Mac) sau đó ở bên tay trái:
Vào: General -> Editors -> Text Editors chọn vào Insert spaces for tabs, thay đổi Indentation size từ 4 thành 2

Pages

Subscribe to SangLT WebLog RSS